7-8 มิ.ย. 60 : Catalog หนังสือ

ได้ทำการ Catalog หนังสือลงในระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OpenBiblio)
โดยลงรายการทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ สวทช. โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจสอบเลขบาร์โค้ด ถ้าเลขบาร์โค้ดหรือข้อมูลทางบรรณานุกรมในระบบไม่ตรงกับหนังสือ ก็ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง
  2. ทำ QR CODE สำหรับหนังสือแต่ละเล่ม โดยเข้าไปทำในเว็บไซต์ https://www.the-qrcode-generator.com/ 
  3. นำ QR CODE มาทำเป็น Label โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คือ เลขเรียกหนังสือ (เลขหมู่), อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง, เลขผู้แต่ง, อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง, ปี พ.ศ., QR code และเลขบาร์โค้ดกำกับ โดยเมื่อได้ Label แล้ว ก็นำมาติดที่หน้าปกหนังสือแต่ละเล่ม
  4. ถ้าเล่มใดไม่มีเลขหมู่ ก็กำหนดเลขหมู่เอง ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ โดยดูในคู่มือ ดีดีซี 22
  5. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือว่าตรงกับในระบบหรือไม่ ถ้าไม่ตรงก็ทำการแก้ไข

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s